SEPETTEKİ ÜRÜNLERİM
2 Ürün
İstanbul Eğitim Akademi Logo
Eğitimler
Sıfırdan İleri Seviye Yazılım Mühendisi Yetiştirme Programı / İstihdam Destekli
İstihdam Garantili Full Stack Eğitimler
0.0 Puan

Başarılı mezunlar için istihdam yönlendirme garantisi bulunan ve sıfırdan başlayarak ileri seviyeye kadar web yazılım geliştireceğiniz bu eğitim ile sektörde kullanılan güncel teknolojileri öğrenerek proje deneyimi kazanacaksınız. 10+ yıl deneyimli eğitmenlerimiz ve uygulama geliştirme odaklı eğitim yaklaşımımız ile %100 öğrenme garantisi ile eğitime katılım sağlayabilirsiniz.

Devamını Oku
Seviye Başlangıç
Eğitim Tarihi
Eğitim Süresi 100 Gün
Eğitim Saati 300 Saat
Seviye Başlangıç
Eğitim Tarihi
Eğitim Süresi 100 Gün
Eğitim Saati 300 Saat
NELER ÖĞRENECEKSİNİZ
Başarılı mezunlar için istihdam yönlendirme garantisi bulunan ve sıfırdan başlayarak ileri seviyeye kadar web yazılım geliştireceğiniz bu eğitim ile sektörde kullanılan güncel teknolojileri öğrenerek proje deneyimi kazanacaksınız. 10+ yıl deneyimli eğitmenlerimiz ve uygulama geliştirme odaklı eğitim yaklaşımımız ile %100 öğrenme garantisi ile eğitime katılım sağlayabilirsiniz.
Katılım Koşulları: Sıfırdan başlayarak ileri düzeyde web uygulama geliştirici olmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. Eğitim Saatleri: Pazartesi, Çarşamba, Cuma 19:30 - 21:30 / Cumartesi, Pazar 09:30 - 14:30 olmak üzere haftada 16 saat olarak yapılacak ve 19 hafta (4,5 ay) sürecektir.
EĞİTİM LOKASYONU
DERSLERİ KEŞFEDİN
100 gün (300 Saat)

Yazılıma Giriş ve Sektör Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Algoritma Mantığını Kavrama
  Yazılımcı gibi Düşünmek
  İlgili Kurulumların Yapılması
  Yazılım Sektörü Hakkında Merak Edilenler
  İş Analisti, Tester ve Developer Farkı
  Geliştirme Ortamlarının Hazırlanması

C# ile Programlamaya Giriş
 • Değişkenler (Variables), Değer ve Referans Tipler, Boxing ve Unboxing
  Operatörler ( Aritmetiksel, Karşılaştırma, Mantıksal Operatörler)
  Karar Yapıları (İf, Else, Else İf, Swich Case)
  Döngüler (For, While, Do While)
  Diziler (Array, ArrayList, ForEach Döngüsü)
  Metodlar (Geriye Değer Döndüren - Döndürmeyen, Parametre Alan - Almayan, Method Overload)
  Koleksiyonlar
  Generic Yapılar (List, Dictionary)
  Hata Yönetimi (Try Catch)

MS SQL Server Veritabanı Yönetimi ve Sorgulama
 • TEMEL KAVRAMLAR
  Veri ve Veritabanı Kavramları
  Sql Server Nedir, Kurulum İşlemleri
  İlişkisel Veritabanı (Relational Database) Kavramı
  Normalizasyon Kuralları Çerçevesinde Veritabanı Oluşturma
  T-SQL ile Sorgu Oluşturma (where, order by, in, not in, like, is Null, is not Null, group by, having, Count, Sum, Avg)
  Sql Hazır Fonksiyonlar (Matematiksel ve Metinsel Fonksiyonlar)
  İlişkiler (JOIN)

  İLERİ DÜZEY KONULAR
  Alt sorgular ve görüntülemeler (Subqueries and Views)
  Saklama Prosedürleri (Stored Procedures) ve Parametreler
  Fonksiyonlar
  Tetikleyiciler (Triggers)
  İşlem Denetimi (Transaction Control)
  Yedekleme ve Geri Yükleme
  Güvenlik ve Yetkilendirme

Mongo DB ile Veritabanı Yönetimi ve Sorgulama

 • TEMEL KAVRAMLAR
  NoSQL veritabanlarına giriş
  MongoDB nedir?
  Veritabanı Oluşturma ve Tasarımı
  Veritabanı Nesneleri: Collections, Documents, Fields
  Veri Ekleme, Güncelleme, Silme ve Okuma
  Sorgu Yapısı ve Operatörleri
  Agregasyon Framework


  İLERİ DÜZEY KONULAR
  Indeksleme
  Veri Modelleme ve İlişkiler
  İşlem Denetimi (Transaction Control)
  Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme
  Yedekleme ve Geri Yükleme
  MongoDB ve Diğer Veritabanları Arasında Veri Göçü

Object Oriented Programming (Nesneye Dayalı Programlama)
 • OOP Nedir? Neden Kullanılmalıdır?
  Sınıf ve Nesne Kavramları
  Erişim Belirleyicileri (Private, Public, Internal, Protected)
  Enum, Struct Kavramları
  Kalıtım ( Interface , Abstract)
  Static Kavramı

Windows Form ile Temel Yazılım Kavramlarını Öğrenme
 • Windows Forma Giriş
  Form Kontrollerini Tanıma (Standart Kontroller, Menü ve Data Kontrolleri)
  MDI Form Mantığı ve Formlar Arasında Veri Taşıma

Dosya İşlemleri
 • Dosya Okuma ve Yazma
  Dosya Yönetimi
  Veritabanı Bağlantısı

Front-End Sıfırdan İleri Seviye Web Geliştirme

 • HTML
  HTML Nedir?
  Temel HTML Etiketleri
  Metin, Başlık ve Paragraf Etiketleri
  Listeleme ve Tablo Etiketleri
  Form Etiketleri
  Görüntü Etiketleri
  HTML5 Yeni Özellikleri
  Semantik Etiketler
  Multimedya Etiketleri
  SVG Etiketleri
  Audio ve Video Etiketleri
  HTML5 Canvas
  Geolocation API

  CSS
  CSS Nedir?
  CSS Renkleri ve Arka Planlar
  CSS Metin ve Yazı Tipi Özellikleri
  CSS Kutu Modeli ve Konumlandırma
  CSS Listeler ve Tablolar
  CSS Çerçeveler ve Gölgeler
  CSS3 Yeni Özellikleri
  Geçiş ve Animasyon
  Dönüşüm ve Dönüştürme
  Çoklu Arka Plan ve Kenar Çubuğu
  Esnek Kutular ve Izgara Sistemi
  Medya Sorguları ve Responsive Tasarım

  JAVASCRIPT
  JavaScript Nedir?
  Değişkenler ve Veri Tipleri
  Operatörler ve Karar Yapıları
  Döngüler ve Fonksiyonlar
  Diziler ve Nesneler
  Olaylar ve İşleyiciler
  Hata Yakalama
  ES6 Yeni Özellikleri
  Okunurluk ve Yazılabilirlik İçin İpuçları
  Closures, Scope ve This
  Promise ve Async/Await
  Sınıflar ve Kalıtım
  Modüller ve Paketler
  JavaScript ve Web API'ları

  JQUERY
  jQuery Nedir?
  jQuery Temel Seçiciler ve Manipülasyonlar
  jQuery Olayları ve İşleyiciler
  jQuery Animasyonları ve Geçişleri
  jQuery AJAX ve JSON Verileri
  jQuery UI ve Temaları
  jQuery Eklentileri
  jQuery UI Eklentileri
  jQuery ve Angular, React, Vue.js Gibi Çerçeveler

  TYPESCRIPT
  TypeScript Nedir?
  Veri Tipleri ve Değişkenler
  Fonksiyonlar ve Sınıflar
  Arayüzler ve Tür İşlemleri
  Modül ve Ad Alanları
  TypeScript ve ES6
  TypeScript ve Angular, React, Vue.js Gibi Çerçeveler
  TypeScript ve Web API'ları
  Tasarım Desenleri ve İleri Yapılar
  TypeScript'te Hata Ayıklama ve Test Etmek

  ANGULAR
  Angular'a Giriş
  Angular CLI
  TypeScript Temelleri
  Angular Projesinin Oluşturulması ve Yapılandırılması
  Componentler ve Componentler Arası İletişim
  Directive'ler
  Template Syntax
  Event Binding ve Property Binding
  Pipes
  Observables ve RxJS Kütüphanesi
  HTTP İstekleri ve Web Servisleri
  Formlar ve Validasyon
  Dependency Injection ve Servisler
  Routing ve Navigation
  Lazy Loading
  Angular Material
  Animasyonlar ve Transitions
  Unit Testler ve Jasmine Framework'ü

Node.JS ile Uygulama Geliştirme
 • Node.js Nedir?
  Node.js Kurulumu
  Node.js Dosya ve Klasör İşlemleri
  Node.js HTTP Sunucusu Oluşturma
  Node.js Express Framework
  Node.js Veritabanı Bağlantısı
  Node.js Socket.io ile Gerçek Zamanlı İletişim
  Node.js ve MongoDB
  Node.js Modüller ve Paket Yönetimi
  Node.js ve RESTful API Tasarımı
  Node.js ve MVC Tasarım Desenleri
  Node.js Testleri ve Debugging
  Node.js Deployment Yöntemleri

ASP.NET CORE MVC ile Web Geliştirme

 • Model, view, controller kavramları ve NET CORE'a giriş.
  Startup, Configure ve Configure Service Metotları, Dependency Injection, Middleware Kavramları, Tag Helpers
  View, Layout, Partial View Kavramları, Razor View Engine Nedir? Razor Syntax ve HTML Helpers
  Controller - View Veri Taşıma İşlemleri (Get, Post), Model Binding İşlemleri
  Routing, Validation, Authentication İşlemleri
  ORM Kavramı ve Entity Framework Core Giriş
  DB First ve Code First Yaklaşımları. Fluent Validation
  İlişki Yönetimi
  Katmanlı Mimari - N-Tier Architecture
  Linq Giriş
  Linq Sorgulama, Filtreleme Çeşitleri

Web API ile Uygulama Geliştirme
 • Web API'nin temelleri
  RESTful Web Services ve HTTP protokolü
  Web API projesi oluşturma
  Controller ve Action'ların kullanımı
  Routing ve URL yapılandırması
  Action filtreler ve Action Result tipleri
  Model Binding ve Model Validation
  Dependency Injection (DI) ve Inversion of Control (IoC)
  API versiyonlama
  Authentication ve Authorization

PROJE 1: To Do App Uygulaması
 • Versiyon 1.0 .NET MVC, MS SQL
  Versiyon 2.0 .Net WebApi ve MSSQL
  Versiyon 3.0 Node.js MongoDb ve Express
  Versiyon 4.0 Angular

  PROJE AÇIKLAMASI:
  Bu eğitimde, katılımcılara temel görev yönetimi uygulaması olan To Do uygulamasının farklı teknolojilerle nasıl geliştirileceği öğretilmektedir.
  Uygulama, kullanıcıların görevlerini oluşturma, düzenleme, tamamlama ve silme gibi işlemleri gerçekleştirmelerini sağlar. Projede, yukarıda belirtilen her bir versiyonda farklı teknolojiler kullanılarak To Do uygulamasının nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.

  PROJE KAZANIMLARI:
  Versiyon 1.0:
  .Net MVC ile uygulama geliştirme
  Entity Framework Core ve DB First yaklaşımı kullanma
  Cookie ile giriş işlemleri
  Bootstrap ile frontend geliştirme
  Table yapısı ile listeleme
  Modal kullanarak kayıt ve güncelleme işlemleri
  Javascript confirm metodu ile silme işlemleri

  Versiyon 2.0:
  .Net WebApi ile RESTful API geliştirme
  Entity Framework Core ve Code First yaklaşımı kullanma
  Identity Kütüphanesi ile kullanıcı yönetimi
  Json Web Token ile authentication işlemleri
  Tek katmanlı uygulama yapısı ile backend geliştirme

  Versiyon 3.0:
  Node.js ve Express.js ile API uygulaması geliştirme
  MongoDb ve Mongoose kütüphanesi ile veritabanı işlemleri
  JWT ile kullanıcı girişi ve token yönetimi
  UUID kütüphanesi ile ID değerlerinin GUID olarak oluşturulması
  Tek katmanlı uygulama yapısı ile backend geliştirme

  Versiyon 4.0:
  Angular ile frontend geliştirme
  Standalone yaklaşımı kullanarak bağımsız uygulama geliştirme
  Bootstrap ile tasarım ve kullanıcı etkileşimi
  Toastr ile mesajlar yönetimi
  Sweet Alert 2 ile silme işlemi ve soruların yönetimi
  Angular ile RESTful API entegrasyonu ve işlemleri gerçekleştirme

PROJE 2: E-Ticaret Uygulaması

 • Versiyon 1.0 .NET MVC, MS SQL
  Versiyon 2.0 .Net WebApi ve MSSQL
  Versiyon 3.0 Node.js MongoDb ve Express
  Versiyon 4.0 Angular

  PROJE AÇIKLAMASI:
  Bu projede:
  1) Firma ve Kullanıcı girişleri olacak.
  2) Firma ile giriş yaptığımızda;
  -- Firmamıza ait ürünlerin listesini görebileceğiz.
  -- Yeni ürün ekleyebileceğiniz, güncelleyebileceğiz ve silebileceğiz.
  -- Gelen siparişler varsa onları kabul/red edebileceğiz.
  -- Kabul ettiğimiz siparişleri kargolayabileceğiz.
  3) Kullanıcı ile giriş yaptığımız;
  -- Sipariş çekebileceğimiz ürünleri kategori kategori görebileceğiz.
  -- Sepete ürün ekleyebileceğiz veya silebileceğiz.
  -- Ödeme yapıp sipariş çekebileceğiz.
  -- Siparişimizin durumunu takip edebileceğiz.
  -- Eski siparişleri görebileceğiz.
  -- Sipariş hakkında puan verip yorum yapabileceğiz.
  Eğitimi 4 farklı versiyon ile ele alacağız ve bu teknolojilerde bu tarz bir projeyi nasıl tasarlayabileceğimizi öğreneceğiz.

  PROJE KAZANIMLARI:
  Versiyon 1.0:
  N Katmanlı Mimari öğrenimi
  Entity Framework Core ve Code First yaklaşımı kullanma
  Identity Kütüphanesi ile kullanıcı ve firma yönetimi
  Cookie ile giriş işlemleri
  Unit of Work ve Repository Pattern kullanımı
  Dependency Injection Pattern uygulama
  Serilog ile loglama öğrenimi
  Automapper kullanarak nesneler arası dönüşüm
  Pagination yapısı uygulama
  Bootstrap, Toastr ve Sweet Alert ile frontend geliştirme

  Versiyon 2.0:
  Clean Architecture mimarisi öğrenimi
  Json Web Token ile giriş işlemleri
  CQRS pattern kullanarak komut ve sorgu ayrımı
  Log4 ile loglama öğrenimi
  Cancellation Token yapısı kullanımı
  .Net WebApi ile RESTful API geliştirme

  Versiyon 3.0:
  Node.js ve Express.js ile API uygulaması geliştirme
  MongoDb ve Mongoose kütüphanesi kullanarak veritabanı işlemleri
  JWT ile kullanıcı girişi ve token yönetimi
  UUID kütüphanesi ile ID değerlerinin GUID olarak oluşturulması
  Node.js ve Express.js ile RESTful API geliştirme

  Versiyon 4.0:
  Angular ile frontend geliştirme
  Standalone yaklaşımı kullanarak bağımsız uygulama geliştirme
  Bootstrap ve Angular Material ile tasarım ve kullanıcı etkileşimi
  Google giriş işlemleri öğrenimi ve uygulama
  Angular ile RESTful API entegrasyonu ve işlemleri gerçekleştirme

PROJE 3: Araç Kiralama Uygulaması

 • Versiyon 1.0 .NET MVC, MS SQL
  Versiyon 2.0 .Net WebApi ve MSSQL
  Versiyon 3.0 Node.js MongoDb ve Express
  Versiyon 4.0 Angular

  PROJE AÇIKLAMASI:
  Bu projede;
  1) Kullanıcı, Personel, Vale ve Admin girişi olacak
  2) Admin girişi ile;
  -- Araç ekleme, silme, güncelleme ve listeleme işlemleri yapılabilecek.
  -- Kiralanmış araçlarla ilgili istatistik raporları görebilecek
  -- Kiralanmış ve müsait araçları görebilecek
  -- Araç hasar kayıtlarını görebilecek
  -- Destek mesajlarına cevap verebilecek
  -- Kullanıcılar ile canlı sohbet yapabilecek
  -- Yetkileri yönetebilecek
  3) Personel girişi ile;
  -- Müsait araç listesi görüntülenebilecek
  -- Araç kiralama işlemi ve ödeme işlemi yapılabilecek
  4) Vale giriş ile;
  -- Kiralama işlemi başlamış araçların teslim işlemi yapılacak
  -- Kiralama süresi bitmiş araçları iade alacak
  -- Kiralama ve iade süreçlerinde araç hasar kayıtlarını gibi bilgileri sisteme girecek (depo dolu boş vs)
  5) Kullanıcı girişi ile;
  -- Teslim ve iade için tarih ve saat bilgisi ile müsait araçları görebilecek
  -- Araçlar içerisinden özelliklerine, türüne, markasına göre arama yapabilecek
  -- Araç kiralayabilecek ve kiralama işlemi henüz tamamlanmadıysa iptal edebilecek
  -- Canlı sohbet ile danışmanla canlı sohbet edebilecek
  -- Ticket ile destek talebi açabilecek
  -- Geçmiş kiraladığı araçlar için rapor alabilecek
  6) Araç kiralama işleminde en erken 1saat sonra araç kiralanabilecek. Mesela saat 10:00 ise 11:00'den erken araç kiralanamayacak
  7) 15+ gün için kiralama işlemi isteniyorsa bir başvuru formuna yönlendirilecek ve forumdaki numaradan danışmanın arayacağı söylenecek.
  8) Araç kiralama sonrası yorum ve yıldız ile değerlendirme yapabilecek.

  PROJE KAZANIMLARI:
  Versiyon 1.0:
  N Katmanlı Mimari öğrenimi
  Entity Framework Core ve Code First yaklaşımı kullanma
  Identity Kütüphanesi ile kullanıcı ve rol yönetimi
  Cookie ile giriş işlemleri
  Rol yönetimi için Attributeler yazma
  Unit of Work ve Repository Pattern kullanımı
  Dependency Injection Pattern uygulama
  Serilog ile loglama öğrenimi
  Automapper kullanarak nesneler arası dönüşüm
  Pagination yapısı uygulama
  SignalR ile canlı sohbet uygulaması geliştirme

  Versiyon 2.0:
  Clean Architecture mimarisi öğrenimi
  Json Web Token ile giriş işlemleri
  CQRS pattern kullanarak komut ve sorgu ayrımı
  Log4 ile loglama öğrenimi
  Cancellation Token yapısı kullanımı
  SignalR ile canlı sohbet uygulaması geliştirme

  Versiyon 3.0:
  Node.js ve Express.js ile API uygulaması geliştirme
  MongoDb ve Mongoose kütüphanesi kullanarak veritabanı işlemleri
  JWT ile kullanıcı girişi ve token yönetimi
  UUID kütüphanesi ile ID değerlerinin GUID olarak oluşturulması

  Versiyon 4.0:
  Angular ile frontend geliştirme
  Standalone yaklaşımı kullanarak bağımsız uygulama geliştirme
  Toastr ve Sweet Alert kullanarak kullanıcı bildirimleri ve sorular yönetimi
  SignalR ile canlı sohbet uygulaması geliştirme
  Google giriş işlemleri öğrenimi ve uygulama

PROJE 4: Online Kurs Uygulaması

 • Versiyon 1.0 .NET MVC, MS SQL
  Versiyon 2.0 .Net WebApi ve MSSQL
  Versiyon 3.0 Node.js MongoDb ve Express
  Versiyon 4.0 Angular

  PROJE AÇIKLAMASI:
  Bu projede;
  1)Öğrenci, Öğretmen ve Moderator girişi olacak
  2)Öğretmen girişi ile;
  -- Kurs oluşturabilecek, mevcut kurslarını, kazançlarını, kayıtları görebilecek
  -- Kurs puan ve yorumlarına bakabilecek
  -- Kurs için video yükleyebilecek
  -- Öğrenci ile mesajlaşabilecek
  3)Öğrenci girişi ile;
  -- Kursu sepete atabilecek
  -- Kurs satın alabilecek
  -- Satın aldığı kursları izleyebilecek
  -- Yorum ve yıldız verebilecek
  -- Kurs sonunda sertifika alabilecek
  -- Öğretmen ile mesajlaşabilecek
  4) Moderator girişi ile
  -- Oluşturulan kurslara onay verebilecek
  -- Yorumları ve yıldızları kaldırabilecek
  -- Öğretmenin hakedişini ödeme yapabilecek

  PROJE KAZANIMLARI:

  Versiyon 1.0:
  N Katmanlı Mimari öğrenimi
  Entity Framework Core ve Code First yaklaşımı kullanma
  Identity Kütüphanesi kullanarak kullanıcı yönetimi
  Cookie ile giriş işlemleri
  Unit of Work ve Repository Pattern kullanımı
  Dependency Injection Pattern uygulama
  Loglama için manuel sınıf oluşturma
  Automapper kullanarak nesneler arası dönüşüm
  Pagination yapısı uygulama

  Versiyon 2.0:
  Clean Architecture mimarisi öğrenimi
  Json Web Token ile giriş işlemleri
  CQRS pattern kullanarak komut ve sorgu ayrımı
  Cancellation Token yapısı kullanımı

  Versiyon 3.0:
  Node.js ve Express.js ile API uygulaması geliştirme
  MongoDb ve Mongoose kütüphanesi kullanarak veritabanı işlemleri
  JWT ile kullanıcı girişi ve token yönetimi
  UUID kütüphanesi ile ID değerlerinin GUID olarak oluşturulması

  Versiyon 4.0:
  Angular ile frontend geliştirme
  Standalone yaklaşımı kullanarak bağımsız uygulama geliştirme
  Toastr ve Sweet Alert kullanarak kullanıcı bildirimleri ve sorular yönetimi
  SignalR ile canlı sohbet uygulaması geliştirme
  Google giriş işlemleri öğrenimi ve uygulama

Kariyer ve Mentörlük Eğitimi

 • Kariyer hedefinin belirlenmesi ve Cv hazırlama.
  Mülakat Soruları ve İdeal Cevaplar
  Mülakatlarda Sordurulmaması Gereken Sorular
  SWOT Analizi
  Linkedin ve Diğer Sosyal Medya Kanallarını Stratejik Kullanma Şekli
  Asansör Konuşması
  Mülakat Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
  İş Yaşamında Psikolojik Sağlamlık Nasıl Sağlanır?
  İletişim Yönetimi

KURSİYER GÖRÜŞLERİ
0.0 Puan
Daha Fazla Yorum Yükle
Kurs Ücreti
%0
Sepete Ekle
0,00
Sepete Ekle