SEPETTEKİ ÜRÜNLERİM
2 Ürün
İstanbul Eğitim Akademi Logo
Eğitimler
SQL Server ile Veritabanı Programlama
Temel Yazılım Eğitimleri
0.0 Puan

Hızla gelişen teknoloji ve yazılım dünyası içerisinde veri (data) büyük önem taşımaktadır. Büyük verinin doğru yönetilebilmesi ve ham datadan anlamlı raporlar çıkararak yorumlanabilmesi her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Bu eğitim ile normalizasyon kuralları çerçevesinde veritabanı oluşturabilecek, performans kriterleri doğrultusunda tablolar arası ilişkiler kurabilecek ve database mantığını e-ticaret sitesi satış veritabanı üzerinden öğreneceksiniz.

Devamını Oku
Seviye Başlangıç
Eğitim Tarihi
Eğitim Süresi 6 Gün
Eğitim Saati 24 Saat
Seviye Başlangıç
Eğitim Tarihi
Eğitim Süresi 6 Gün
Eğitim Saati 24 Saat
NELER ÖĞRENECEKSİNİZ
Hızla gelişen teknoloji ve yazılım dünyası içerisinde veri (data) büyük önem taşımaktadır. Büyük verinin doğru yönetilebilmesi ve ham datadan anlamlı raporlar çıkararak yorumlanabilmesi her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Bu eğitim ile normalizasyon kuralları çerçevesinde veritabanı oluşturabilecek, performans kriterleri doğrultusunda tablolar arası ilişkiler kurabilecek ve database mantığını e-ticaret sitesi satış veritabanı üzerinden öğreneceksiniz.
Katılım Koşulları : Veri tabanı alanında kendini geliştirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilir. Eğitim Saatleri: Salı, Perşembe 19:30 - 22:00 / Pazar 13:00 - 16:00 olmak üzere haftada 8 saat olarak yapılacak ve 3 hafta sürecektir.
EĞİTİM LOKASYONU
DERSLERİ KEŞFEDİN
6 gün (24 Saat)

SQL Veritabanına Giriş

 • SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)
  SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)
  SQL Veri Kontrol Dili (Data Control Language-DCL)
  SELECT İfadesi
  Belirli Sütunların Görüntülenmesi
  Tüm Sütunları Görüntülemek
  WHERE Yantümcesi
  Operatörler (İşleçler)
  LIKE ifadesi
  SQL and & or & not Mantıksal Operatörleri
  SQL Between...And
  Bir Listedeki Elemanların Aranması – IN
  Boş Değerlerin Görüntülenmesi- NULL Değerler
  SQL Select Distinct
  SQL Order By
  Matematiksel & Metinsel İfadeler

SQL Count Fonksiyonları

 • COUNT(*)
  COUNT()
  COUNT DISTINCT

SQL Toplam Fonksiyonları

 • AVG() Fonksiyonu
  MAX() Fonksiyonu
  MIN() Fonksiyonu
  SUM() Fonksiyonu

Group BY

 • Group By ile Sorgu Oluştururken Temel Mantık Nedir? Having Yan Tümcesi Kullanımı
  Group By ile Özet Bilgi Oluşturma

SQL Join

 • Tabloları İlişkilendirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
  Inner Join
  Outer Join
  Left Join
  Right Join
  Cross Join

Alt Sorgular (Subqueries)

 • Sonuç Kümesinin Tablo Olarak Kullanımı
  Sonuç Kümesinin Bir Deyim Olarak Kullanılması
  İlişkili Alt Sorgu
  Alt Sorgu Join Dönüşümü
  ALT Sorgu Having Dönüşümü
  Exists ve Not Exists İşlevleri

DML (Data Manipulation Language)

 • Insert ... Value İşlemi
  Insert ... Select
  Insert into .. Values
  Delete ile veri silme
  Update ile veri güncelleme

KURSİYER GÖRÜŞLERİ
0.0 Puan
Daha Fazla Yorum Yükle
0,00
Sepete Ekle