SEPETTEKİ ÜRÜNLERİM
2 Ürün
İstanbul Eğitim Akademi Logo
Eğitimler
.NET CORE MVC Sıfırdan İleri Seviye Uzmanlık Eğitimi
Uygulama Geliştirme Eğitimleri
0.0 Puan

Asp.Net CORE mimarisini tanıyarak web uygulama geliştirecek seviyeye geleceğiniz bu eğitim ile ayrıca genel MVC yapısının yanında, güvenlik tarafında Identity kütüphanesi ile web uygulaması üyelik ve rol yönetimi, veri yönetimi tarafında web API ile uzak veri kaynaklarından veri çekme ve bulut tarafında Azure üzerinde web projesinin yayınlanması gibi konuları sektör içerisinden gerçek zamanlı uygulamalarla öğreneceksiniz.

Devamını Oku
Seviye Başlangıç
Eğitim Tarihi
Eğitim Süresi 60 Gün
Eğitim Saati 240 Saat
Seviye Başlangıç
Eğitim Tarihi
Eğitim Süresi 60 Gün
Eğitim Saati 240 Saat
NELER ÖĞRENECEKSİNİZ
Asp.Net CORE mimarisini tanıyarak web uygulama geliştirecek seviyeye geleceğiniz bu eğitim ile ayrıca genel MVC yapısının yanında, güvenlik tarafında Identity kütüphanesi ile web uygulaması üyelik ve rol yönetimi, veri yönetimi tarafında web API ile uzak veri kaynaklarından veri çekme ve bulut tarafında Azure üzerinde web projesinin yayınlanması gibi konuları sektör içerisinden gerçek zamanlı uygulamalarla öğreneceksiniz.
Kimler Katılabilir: Sıfırdan ileri seviye eğitim alarak yazılım sektöründe çalışmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. Eğitim temelden başladığı için herhangi bir yazılım bilgisi gerektirmemektedir. Eğitim Saatleri: 1. GRUP: Cumartesi, Pazar 14:30 - 19:30 olmak üzere haftada 10 saat olarak yapılacak ve 24 hafta sürecektir.
EĞİTİM LOKASYONU
DERSLERİ KEŞFEDİN
60 gün (240 Saat)

Yazılıma Giriş ve Sektör Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Algoritma Mantığını Kavrama
  Yazılımcı gibi Düşünmek
  İlgili Kurulumların Yapılması
  Yazılım Sektörü Hakkında Merak Edilenler
  İş Analisti, Tester ve Developer Farkı
  Geliştirme Ortamlarının Hazırlanması

C# ile Programlamaya Giriş

 • Değişkenler (Variables), Değer ve Referans Tipler, Boxing ve Unboxing
  Operatörler ( Aritmetiksel, Karşılaştırma, Mantıksal Operatörler)
  Karar Yapıları (İf, Else, Else İf, Swich Case)
  Döngüler (For, While, Do While)
  Diziler (Array, ArrayList, ForEach Döngüsü)
  Metodlar (Geriye Değer Döndüren - Döndürmeyen, Parametre Alan - Almayan, Method Overload)
  Koleksiyonlar
  Generic Yapılar (List, Dictionary)
  Hata Yönetimi (Try Catch)

Object Oriented Programming (Nesneye Dayalı Programlama)

 • OOP Nedir? Neden Kullanılmalıdır?
  Sınıf ve Nesne Kavramları
  Erişim Belirleyicileri (Private, Public, Internal, Protected)
  Enum, Struct Kavramları
  Kalıtım ( Interface , Abstract)
  Static Kavramı

Windows Form ile Temel Yazılım Kavramlarını Öğrenme

 • Windows Forma Giriş
  Form Kontrollerini Tanıma (Standart Kontroller, Menü ve Data Kontrolleri)
  MDI Form Mantığı ve Formlar Arasında Veri Taşıma

Proje 1: Ürün Stok Takip Otomasyon Uygulaması
 • Nesneye Dayalı Programlama konseptleri çerçevesinde bu bölüme kadar olan tüm konuların tekrar edileceği bir Stok Takip Otomasyon Uygulaması yapılacaktır. Aynı zamanda CRUD ve benzeri işlemler yapılırken sektörde çok kullanılan tekniklere (Best Practise) yer verilecektir.

MS SQL Server Veritabanı Yönetimi ve Sorgulama

 • Veri ve Veritabanı Kavramları
  Sql Server Nedir, Kurulum İşlemleri
  İlişkisel Veritabanı (Relational Database) Kavramı
  Normalizasyon Kuralları Çerçevesinde Veritabanı Oluşturma
  T-SQL ile Sorgu Oluşturma (where, order by, in, not in, like, is Null, is not Null, group by, having, Count, Sum, Avg)
  Sql Hazır Fonksiyonlar (Matematiksel ve Metinsel Fonksiyonlar)
  İlişkiler (JOIN)
  Stored Procedures
  Functions
  Trigger
  View (Tablo Görünümleri)
  Veritabanı Yedekleme ve Yedekten Geri Dönme İşlemleri

Proje 2 : Ürün Stok Takip Otomasyon Uygulamasının Veritabanını Oluşturma

 • Stok takip programının veritabanı tasarımı yapılacaktır. Tüm tablolar, ilişkiler ve veriler, sorgular yazılarak hazırlanacaktır.

Front-End Web Arayüz Geliştirme

 • HTML5 Kullanımı
  CSS3 ile Responsive Tasarımlar Geliştirme
  Javascript (Operatörler, Fonksiyonlar, Nesneye Dayalı Programlama)
  Jquery (Events, Callback Fonksiyonu Kullanımı)

Proje 3 : E-Ticaret Sitesi Web Ara Yüz Projesi

 • Bir e-ticaret sitesinin ara yüzü sıfırdan Responsive (mobil uyumlu) olarak tasarlanacaktır.

ASP.NET CORE MVC BackEnd Development

 • Model, view, controller kavramları ve NET CORE'a giriş.
  Startup, Configure ve Configure Service Metotları, Dependency Injection, Middleware Kavramları, Tag Helpers 
  View, Layout, Partial View Kavramları, Razor View Engine Nedir? Razor Syntax ve HTML Helpers
  Controller - View Veri Taşıma İşlemleri (Get, Post), Model Binding İşlemleri
  Routing, Validation, Authentication İşlemleri
  ORM Kavramı ve Entity Framework Core Giriş
  DB First ve Code First Yaklaşımları. Fluent Validation
  İlişki Yönetimi
  Katmanlı Mimari - N-Tier Architecture
  Linq Giriş
  Linq Sorgulama, Filtreleme Çeşitleri

Proje 4: Full Stack E-Ticaret Uygulaması Web Projesi

 • Eğitim kapsamında aşağıdaki başlıklar üzerinden bir E-Ticaret web uygulaması geliştilecek ve proje bazlı eğitim modeli uygulanacaktır.
  En güncel .NET Kütüphanesi olan .NET 7 sürümü kullanılmaktadır.
  Veritabanı yönetimi için Code-First (kodlar üzerinden veritabanı oluşturma) yaklaşımıyla EntityFrameworkCore ORM kütüphanesi kullanılmaktadır.
  Rol bazlı kimlik yetkilendirme ve doğrulama için Identity Framework kullanılmaktadır.
  Yazılım projesi geliştirme ve yönetimi için çok önemli olan SOLID Prensipleri uygulanmaktadır.
  İleride tüm web uygulama projelerinde kullanılabilecek soyut (abstract) yapılar üzerinden gerek interface’ler gerekse kalıtım kullanılarak temel bir kütüphane oluşturulacaktır.
  Temel kütüphane üzerine Çok Katmanlı Mimari (N-Tier Architecture) uygulanarak sırasıyla veri erişim (data access), iş (business) ve web uygulama (MVC) katmanlarıyla proje geliştirilecektir.
  Entity, DbContext, Repository, Service ve Model kavramları anlatılıp uygulanacaktır.
  Tasarım Desenleri’nden (Design Patterns) Repository Pattern gösterilecektir.
  LINQ (Language Integrated Query) temel kavramları ve kullanımı anlatılacaktır.
  Web uygulama katmanında ASP.NET Core MVC ile ilgili temel kavramlar ile scaffolding, session, raporlama, AJAX (Asynchronous Javascript and XML) ve dosya yükleme örnekleri yapılacaktır.

WEB API ile Uygulama Geliştirme

 • API Nedir, Web API Türleri
  HTTP Protocol ve HTTP Status Code
  REST ve RestFull Kavramları
  Web API Güvenlik (Token Based Authentication)
  Jquery Ajax ile Web API Kullanımı
  Domain ve Hosting Kavramları

Proje 5: E-Ticaret Web Projesi Servis Katmanının Kodlanması

 • ASP.NET Core MVC ile Çok Katmanlı Mimari üzerinden E-Ticaret web uygulaması geliştirildikten sonra WebApi kullanılarak RESTful web servis projesi oluşturulup anlatılacaktır.
  Client-Server (İstemci-Sunucu) Mimarisi üzerinden istek (request) ile yanıt (response) kavramları ile Http Methodları anlatılıp uygulanacaktır.
  Token (jeton) bazlı kimlik yönetimi üzerinden Bearer Token ile JWT oluşturulması ve kullanılması gösterilecektir.
  Web servis sunucusuna isteklerin gönderilebilmesi ve istekler sonucunda dönen yanıtların alınabilmesi için Swagger kütüphanesi ile Postman uygulaması gösterilecektir.
  JSON ve XML formatlı veri yapılarından bahsedilecektir.
  HTML ve jQuery üzerinden web servis sunucusuna basit bir şekilde istek gönderilmesi ve alınan yanıtın HTML sayfasında gösterilmesi örnekleri yapılacaktır.

Kariyer ve Mentörlük Eğitimi

 • Bilişim Sektöründe Nasıl İlerlemek Gerekir?
  CV'nizin IK Ekibimiz Tarafından Hazırlanması
  Mülakat Teknikleri

KURSİYER GÖRÜŞLERİ
0.0 Puan
Daha Fazla Yorum Yükle
Kurs Ücreti
%0
Sepete Ekle
0,00
Sepete Ekle